วาล์วบังคับลมอัดไหลทางเดียว (ต่อ)

5.3.3 วาล์วทิ้งลมเร็ว (Quick Exhaust Valve)

_______วาล์วแบบนี้จะระบายลมที่ออกจากกระบอกสูบให้ออกสู่บรรยากาศโดยรวดเร็ว ทำให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติ โดยโครงสร้างของวาล์วประเภทนี้จะเป็นแบบปอปเปต เมื่อลมระบายทิ้งที่ออกจากกระบอกสูบจะมาเข้าทางรูลม 2 จะไปดันให้แผ่นปอปเปตเปิด ทำให้รูลม 2 ต่อกับรูลม 3 ซึ่งจะช่วยให้ลมระบายทิ้งได้เร็ว แต่ถ้าต้องให้สัญญาณลมไปบังคับให้ก้านสูบทำงาน ลมอัดจะเข้าทางรูลม 1 ดันแผ่นปอปเปตให้เคลื่อนที่ ทำให้รูลม 1 ต่อกับรูลม 2 ก็จะทำให้ก้านสูบทำงานปกติ


5.3.4 วาล์วความดันสองทาง (Two Pressure Valve)

_______การทำงานของวาล์วแบบนี้อาศัยหลักการทำงานในเรื่องของการล็อคภายใน (interlock) ทางไฟฟ้ามาใช้ คือจะต้องมีสัญญาณลมมาทั้งสองทางจึงจะมีลมออกผ่านไปใช้งานได้ เหมาะกับงานที่ต้องการความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เช่นจะต้องใช้มือกดทั้งสองมือ เครื่องจักรถึงจะทำงานได้ จากรูป จะต้องมีสัญญาณมารูลมที่ 1 ทั้งสองข้างจึงจะมีลมออกไปทางรูลม 2 ได้ ถ้ามีสัญญาณเข้าทางรูลม 1 ด้านเดียวก็จะไม่มีลมออกไปทางรูลม 2